Skip to the content

 

Onze website heeft als doel om je kennis te laten maken met Derks GWW. De informatie op deze site heeft dan ook een informatief en algemeen karakter. De op of via deze website verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en geen aanbod (tot het verrichten van werkzaamheden), advies of dienst, tenzij dat uitdrukkelijk wordt aangegeven. Je bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Rechten

De rechten over deze site berusten bij Derk GWW, voor zover deze niet (tevens) aan derden toekomen.

Gebruik

De informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van Derks GWW niet toegestaan de inhoud van deze site, of van (onderdelen) van daarop beschikbaar gestelde publicaties, te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook.

Aansprakelijkheid

Wij hebben de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Derks GWW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de site hiervan geheel vrij is. Derks GWW is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of computerprogrammatuur.