Skip to the content

Betonplaten B-55 200x200x16

Aslast: 20 ton

Deze maat betonplaten zijn leverbaar in de volgende opties:

•    Zonder of met hoekrand;
•    Enkel of dubbel net;
•    Halve en 3-kwart;
•    B-keus;
•    Gebruikt.

Betonplaten B-55 200x200x14

Aslast: 15 ton

Deze maat betonplaten zijn leverbaar in de volgende opties:

•    Zonder of met hoekrand;
•    Enkel of dubbel net;
•    Halve en 3-kwart;
•    B-keus;
•    Gebruikt.

Betonplaten B-45 200x200x14 zonder hoekrand

Aslast: 12 ton

Deze maat betonplaten zijn leverbaar in de volgende opties:

•    Enkel of dubbel net;
•    Halve en 3-kwart;
•    B-keus;
•    Gebruikt.

Betonplaten 200x200x12/14 met weef motief

Aslast: 15 ton

Deze maat betonplaten zijn leverbaar in de volgende opties:

•    Zonder of met hoekrand;
•    Enkel of dubbel net;
•    Halve en 3-kwart;
•    B-keus;
•    Gebruikt.

Betonplaten 300x200x14

Aslast: 15 ton

Deze maat betonplaten zijn leverbaar in de volgende opties:

•    Zonder of met hoekrand;
•    Enkel of dubbel net;
•    Halve en 3-kwart;
•    B-keus;
•    Gebruikt.

Betonplaten 300x120x12 zonder hoekrand

Aslast: 12 ton

Deze maat betonplaten zijn leverbaar in de volgende opties:

•    Enkel of dubbel net;
•    Halve en 3-kwart;
•    B-keus;
•    Gebruikt.

Betonplaten 120x80x12 zonder hoekrand

Deze maat betonplaten zijn leverbaar in de volgende opties:

•    Enkel of dubbel net;
•    Halve en 3-kwart;
•    B-keus;
•    Gebruikt.

Legvoorwaarden Betonplaten

Betonkwaliteit: B55
De platen zijn voorzien van twee hijsgaten op een onderlinge afstand van 1 meter.
Platen zijn glad afgewerkt zonder toevoeging van een slijtlaag.

Draagvermogen

12cm

Aslast 10 ton

Verkeersklasse 30

14cm

Aslast 15 ton

Verkeersklasse 45

16cm

Aslast 20 ton

Verkeersklasse 60

Let op: Aslasten/verkeersklasse gelden voor voertuigen op luchtbanden.

Bovenvermelde aslasten worden alleen gegarandeerd indien de platen door onze transporteurs worden geleverd en een door ons aangewezen platenlegger worden gelegd. Op platen van 12 cm. dik kunnen wij geen garantie verlenen.

Legvoorschriften

Onderstaand zijn voorschriften voor het stapelen van de platen en voorschriften waaraan het legbed en de ondergrond
moeten voldoen. Garanties voor het draagvermogen kunnen alleen worden gegeven als het legbed en de ondergrond aan een aantal
specificaties voldoen:

  • De verdichtingsgraad van het legbed moet goed zijn.
    Proctorwaarde minimaal 95%, gemiddeld 100%.
  • De hemelwatertoevoer van de buitenbevloering dient in het advies te worden betrokken. In het algemeen is een afschot van minimaal 0,5 % noodzakelijk.
  • De ondergrond moet voldoende sterk zijn.

De bovenomschreven verdichtingsgraad kan in het algemeen worden verkregen met een laag zand van 25 cm dik. De bovenste 15 cm. van deze laag moet bestaan uit goed gegradeerd materiaal; schoon grof (0-4) zand of (1-6) brekerszand. Het zandbed moet in twee richtingen mechanisch worden verdicht. De platen dienen met een voeg van ca. 5 mm. te worden gelegd. Deze voeg kan men verkrijgen door het gebruik van stukjes hardboard die men in de voeg laat zitten. Na het leggen moeten de voegen worden vol geveegd met zand.

Laad- en Losvoorschriften

Bij het ondertekenen van de vrachtbrief gaat de chauffeur / vervoerder akkoord met het aantal en de goede ontvangst van de geladen platen. Zodra de platen van de fabriek zijn afgevoerd, kunnen wij niet meer aansprakelijk worden gesteld voor breuk en eventuele beschadigingen. Ook de ontvanger van de platen moet tijdens het lossen van de platen controleren of alle platen goed zijn. Is dit niet het geval dan dient dit direct bij ons te worden gemeld. 

Voor het laden en lossen van de platen moet op het volgende worden gelet: Leg op de grond drie steunpunten van betonsteen. Indien de grondslag slecht is moeten eerst planken worden gelegd. Daarop wordt de eerste plaat gelegd. Op deze plaat worden weer drie steunpunten gelegd, loodrecht boven de eerste.Zo wordt plaat voor plaat opgestapeld. Leg niet meer dan 8 platen op een stapel.