skip to Main Content

Het project is het ontgraven van het zand en grond na de sloop van een hotel/gebouw, In de jaren 20 is hier een villa gebouwd waarvan de resten nog in de grond zitten. Later na de oorlog is hier het Oranjehotel gebouwd. Op deze plek wordt een nieuw gebouw gerealiseerd door de samenwerking van Metterswane, Derks GWW doet de uitvoering van het ontgraven van het zand tot een aanleg diepte van -9 m onder maaiveld. Op het ontgraven niveau wordt een parkeergarage gebouwd voor dit nieuw te realiseren gebouw. Het zand wat uit deze ontgraving vrijkomt wordt verwerkt op de Laan van Oost Indie in Nijmegen. Een deel van het zand wordt gezeefd zodat de grove bodemvreemde structuur eruit is. Dit zand is verwerkt onder een nieuw te plaatsen ketenpark. Ongeveer 3000 m³ 4000 m³ wordt gebruikt als tijdelijk depot In totaal komt er 22000 m³ vrij, hiervan wordt nog eens 4000 m³ gebruikt voor de aanleg van het start niveau voor nieuwe gebouwen. De overige m³ worden in een tijdelijk depot verwerkt en waarschijnlijk later gebruikt ter aanvulling van de nieuwe gebouwen

 

 

Don`t copy text!