skip to Main Content

Welkom bij Project Beuningen!

In Beuningen wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw project. Verschillende werkzaamheden zijn gaande om dit gebied gereed te maken voor de bouw van woningen en de ontwikkeling van een levendige gemeenschap.

De werkzaamheden die wij uitvoeren bestaan onder andere het ontgraven van cunetten, het aanbrengen van zand- en puinfundaties, bemalingen voor een droge bouwomgeving, het installeren van rioleringssystemen, het creëren van tijdelijke bouwwegen voor toegang, het aanleggen en herstellen van bouwinritten, het plaatsen van kantopsluitingen voor stabiliteit, het leggen van materialen voor verhardingen, het realiseren van nieuwe watergangen, het installeren van duikers voor waterafvoer en het voorbereiden en afwerken van groene gebieden.
Dit project in Beuningen wordt met zorg en vakmanschap uitgevoerd, met het doel een prachtige en duurzame woonomgeving te realiseren.

 

 

Don`t copy text!