skip to Main Content

In opdracht van zijn wij begonnen met de werkzaamheden op de Meidoornstraat in Wijchen in opdracht van Wellingbouw. Derks GWW is verantwoordelijk voor de sloop, het bouwrijp maken en het straatwerk. Het slopen van de huizen en het bouwrijp maken is inmiddels afgerond. De bouwput is uitgegraven en het riool is geïnstalleerd. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de bouwplaats tijdens de komende bouwfase, hebben we de bouwplaats aangevuld met menggranulaat. Daarnaast hebben we betonplaten gelegd rondom de bouw zodat de balkons en balustrades gestempeld kunnen worden. Na de bouwvakperiode zullen de steigers worden afgebroken en de betonplaten worden afgevoerd. Vervolgens zullen we starten met het straatwerk en de aanleg van het groenplan.

Don`t copy text!