Skip to the content

N833 Vrijliggende fietspaden Buurmalsen-Geldermalsen

Werkzaamheden omvatten

 • Ontgraven bestaand dijklichaam
 • Ontgraven cunetten in bestaand dijklichaam
 • Ontgraven "trappen" in bestaand dijklichaam
 • Leveren en aanbrengen zand voor zandbed in ontgraving ten behoeve van verbreding dijklichaam
 • Verwerken aanwezige grond in de teen van het nieuwe talud van de dijkverbreding
 • Leveren en verwerken erosie categorie 2 klei in de dijkverbreding
 • Leveren en aanbrengen zand voor zandbed in de cunetten van de nieuwe fiets- en rijbaan cunetten
 • Leveren en aanbrengen betongranulaat t.b.v de rijbaan inclusief profileren
 • Leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v de fietspaden inclusief profileren
 • Afwerken en inzaaien bermen en talud na aanbrengen asfalt
 • Bemonsteren en afvoeren diverse partijen uitkomende grond

Alle werkzaamheden uitgevoerd m.b.v GPS
Gegevens wekelijks aangeleverd middels progressie meting
Profileren middels grader met Total Station op vaste punten

Ingezet materieel

 • Rupskranen voorzien van draaikantelstuk en GPS
 • Shovel voorzien van GPS
 • Bulldozer voorzien van GPS
 • Mobiele kraan voorzien van GPS
 • Zelfrijdende trilwals
 • Waterwagen
 • Grader voorzien van Total Station