Skip to the content

Werk Dodewaard

 Werkzaamheden omvatten

 • Opbreken bestaande ongebonden en gebonden funderingslaag
 • Breken en mengen op locatie van uitkomende reststoffen
 • Ontgraven nieuwe invaart tot 3 m beneden waterspiegel
 • Ontgraven opgespoten zand tbv het nieuwe terrein
 • In depot zetten van ontgraven zand
 • Verwerken gebroken en met slakken opgemengd funderingsmateriaal
 • Ontgraven stortkuip
 • Aanvullen nieuw gemaakte kademuur
 • Verwerken aanwezige grond in de bermen en taluds
 • Leveren en aanbrengen hydraulisch menggranulaat t.b.v de terrein verharding inclusief profileren
 • Aanbrengen nieuwe toegangsweg door uiterwaarden
 • Aanbrengen nieuwe ontsluiting op Waalbandijk inclusief zettingstijden
 • Afwerken en inzaaien bermen en talud na aanbrengen asfalt

Alle werkzaamheden uitgevoerd m.b.v GPS
Gegevens wekelijks aangeleverd middels progressie meting
Profileren middels grader met Total Station op vaste punten

Ingezet materieel

 • Rupskranen voorzien van draaikantelstuk en GPS
 • Shovel voorzien van GPS
 • Mobiele kraan voorzien van GPS
 • Zelfrijdende trilwals
 • Waterwagen
 • Grader voorzien van Total Station