Skip to the content

N323 Opbreek-, grond- en funderingswerk Echteld

Werkzaamheden omvatten

 • Opbreken bestaande ongebonden en gebonden funderingslaag
 • Ontgraven cunetten voor verbreding van de wegen
 • Leveren en aanbrengen zand voor zandbed in ontgraving ten behoeve van verbreding wegen
 • Verwerken aanwezige grond in de bermen en taluds
 • Leveren en aanbrengen betongranulaat t.b.v de rijbaan inclusief profileren
 • Leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v de fietspaden inclusief profileren
 • Afwerken en inzaaien bermen en talud na aanbrengen asfalt

Alle werkzaamheden uitgevoerd m.b.v GPS
Gegevens wekelijks aangeleverd middels progressie meting
Profileren middels grader met Total Station op vaste punten

Ingezet materieel

 • Rupskranen voorzien van draaikantelstuk en GPS
 • Shovel voorzien van GPS
 • Mobiele kraan voorzien van GPS
 • Zelfrijdende trilwals
 • Waterwagen
 • Grader voorzien van Total Station