Skip to the content

Aanleg tijdelijke toegangsweg Park 15 Oosterhout/Nijmegen

Werkzaamheden omvatten

 • Ontgraven bestand talud om naast de afrit van de A15 een nieuwe toerit naar Park 15 te maken
 • Ontgraven cunetten van de wegen
 • Maken van diverse overkluizingen over watergangen
 • Leveren en aanbrengen zand voor zandbed in ontgraving ten behoeve van wegen
 • Verwerken aanwezige grond in de bermen en taluds
 • Dempen van bestaande watergangen en sloten nadat deze opgeschoond zijn
 • Maken van nieuwe watergangen inclusief 1 mtr dikke klei inlage
 • Leveren en aanbrengen menggranulaat t.b.v de rijbaan inclusief profileren
 • Afwerken bermen en talud na aanbrengen asfalt

Alle werkzaamheden uitgevoerd m.b.v GPS
Gegevens wekelijks aangeleverd middels progressie meting
Profileren middels grader met Total Station op vaste punten

Ingezet materieel

 • Rupskranen voorzien van draaikantelstuk en GPS
 • Shovel voorzien van GPS
 • Bulldozer voorzien van GPS
 • Mobiele kraan voorzien van GPS
 • Zelfrijdende trilwals
 • Waterwagen
 • Grader voorzien van Total Station