Skip to the content

Aanleg sleufsilo's Overasselt

 Werkzaamheden omvatten

 • Ontgraven van de grond
 • Verrijden grond binnen het werkterrein voor latere toepassing
 • Leveren en aanbrengen zand in cunet sleufsilo
 • Leveren en aanbrengen menggranulaat als fundering van de sleufsilo incl fijnprofileren
 • Breken van uitkomend puin op locatie voor hergebruik
 • 1e silo is gemaakt met keerwanden met daartussen industrieplaten
 • Leveren en aanbrengen zuurwerende asfaltverharding
 • 2e en 3e silo zijn gemaakt middels legio blokken welke op de asfalt geplaatst zijn
 • Aanvullen tussenruimtes van de diverse sleufsilo's met uitkomende grond
 • Verzorgen van het grondwerk voor de nieuwbouw van een ligboxenstal

Ingezet materieel

 • Rupskranen voorzien van draaikantelstuk
 • Shovel voorzien van laserbord voor de profilering
 • Mobiele kraan
 • Zelfrijdende trilwals